Google Stadia will soon be installed on Chromebooks by default!

Google Stadia will soon be installed on Chromebooks by default!
When you first set up your Chromebook, you’ll have a sizable suite of apps installed by default. Soon, Google Stadia will be one of the apps installed by default on Chromebooks.
One of the many cool things about Stadia, Google’s game streaming service which is swiftly approaching its first anniversary, is that it allows you to play AAA quality games on even the most affordable of Chromebooks. In fact, if you’ve purchased a Chromebook recently, you may even qualify for a code for three months of Stadia Pro.
To that end, it would make a great deal of sense for Stadia to be one of the many web and Android apps installed on Chromebooks by default. According to a new Chromium code change, that’s exactly what is about to happen.
In the code, we see that the Stadia web app — not the Android app, which does not work well on Chrome OS — will be pre-installed on Chromebooks in the near future. By default, Stadia will appear on the first page of Chrome OS’s app drawer, next to Google Duo.
Of course, if your Chromebook is already set up, this particular change won’t affect you until you need to powerwash. And as always, if you don’t want to have this Stadia shortcut on your Chromebook, you can always uninstall it.
As for when Stadia will start to appear on Chromebooks by default, considering the code change is still under review, we likely won’t see this begin until Chrome OS 87 at the earliest.
🇵🇱
Wkrótce Google Stadia zostanie domyślnie zainstalowana na Chromebookach!
Podczas pierwszej konfiguracji Chromebooka domyślnie będziesz mieć zainstalowany pokaźny pakiet aplikacji. Wkrótce Google Stadia będzie jedną z aplikacji instalowanych domyślnie na Chromebookach.
Jedną z wielu fajnych rzeczy w Stadia, usłudze Google do strumieniowego przesyłania gier, która wkrótce zbliża się do swojej pierwszej rocznicy, jest to, że umożliwia granie w gry o jakości AAA nawet na najbardziej przystępnych cenowo Chromebookach. W rzeczywistości, jeśli niedawno kupiłeś Chromebooka, możesz nawet kwalifikować się do otrzymania kodu na trzy miesiące Stadia Pro.
W tym celu bardzo sensowne byłoby, gdyby Stadia była jedną z wielu aplikacji internetowych i aplikacji na Androida instalowanych domyślnie na Chromebookach. Zgodnie z nową zmianą kodu Chromium dokładnie to ma się wydarzyć.
W kodzie widzimy, że aplikacja internetowa Stadia – a nie aplikacja na Androida, która nie działa dobrze w systemie operacyjnym Chrome – zostanie wstępnie zainstalowana na Chromebookach w najbliższej przyszłości. Domyślnie Stadia pojawi się na pierwszej stronie szuflady aplikacji Chrome OS, obok Google Duo.
Oczywiście, jeśli Twój Chromebook jest już skonfigurowany, ta konkretna zmiana nie wpłynie na Ciebie, dopóki nie będziesz potrzebować funkcji Powerwash. I jak zawsze, jeśli nie chcesz mieć tego skrótu Stadia na swoim Chromebooku, zawsze możesz go odinstalować.
Jeśli chodzi o to, kiedy Stadia będzie domyślnie pojawiać się na Chromebookach, biorąc pod uwagę, że zmiana kodu jest nadal w trakcie sprawdzania, prawdopodobnie nie zacznie się to najwcześniej w systemie operacyjnym Chrome 87.

Introducing Xbox Series S – See the video

Introducing Xbox Series S, Delivering Next-Gen Performance in Our Smallest Xbox Ever, Available November 10 at &249

🇵🇱

Przedstawiamy Xbox Series S, zapewniający wydajność następnej generacji w naszej najmniejszej konsoli Xbox w historii, dostępny od 10 listopada za 1349 złotych

#Microsoft #xboxgamepass #xboxseries #XboxSeriesX #xboxseriess

Microsoft has just announced that starting this fall, Xbox Game Pass subscribers will have access to an EA Play subscription at no additional cost.

Microsoft has just announced that starting this fall, Xbox Game Pass subscribers will have access to an EA Play subscription at no additional cost.

🇵🇱

Microsoft właśnie poinformował, że od tej jesieni subskrybenci usługi Xbox Game Pass otrzymają dostęp do abonamentu EA Play bez żadnych dodatkowych kosztów.

#Microsoft #EAPlay #xboxgamepass

Assassin’s Creed Valhalla and Gears Tactics will debut on the day of the Xbox Series X launch. Free Watch Dogs: Legion Upgrade

Assassin’s Creed Valhalla and Gears Tactics will debut on the day of the Xbox Series X launch. Free Watch Dogs: Legion Upgrade
Assassin’s Creed Valhalla’s release date for November 17 has changed. The game will appear on the market a week earlier, on November 10 to be exact, the day on which the Xbox Series X and Xbox Series S will debut. The version for the new generation consoles will have improved graphics. It is also known that the Xbox Series X will launch the latest part of Assassin’s Creed at 60 frames per second in 4K resolution.
This is not the only production that will appear on Microsoft consoles on the day of their debut. Ubisoft informed fans that planned for October 29, Watch Dogs: Legion will receive a free upgrade to the version intended for next-generation consoles on November 10.
Microsoft also added its three cents, announcing that then Gears Tactics, previously available only on PC, will also appear on consoles.
NEXT GAMES ANNOUNCED FOR THE XBOX SERIES X
On November 10, Tetris Effect: Connected and an improved version of DiRT 5 will also debut on the new Microsoft console.
🇵🇱
Assassin’s Creed Valhalla i Gears Tactics zadebiutują w dniu premiery Xbox Series X. Darmowe ulepszenie Watch Dogs: Legion
Zaplanowana na 17 listopada data premiery Assassin’s Creed Valhalla uległa zmianie. Gra pojawi się na rynku tydzień wcześniej, dokładnie 10 listopada, czyli w dzień, w którym zadebiutują Xbox Series X oraz Xbox Series S. Wersja na konsole nowej generacji posiadała będzie ulepszoną oprawę graficzną. Wiadomo także, że Xbox Series X uruchomi najnowszą część Assassin’s Creed w 60 klatkach na sekundę w rozdzielczości 4K.
To nie jedyna produkcja, która pojawi się na konsolach Microsoftu w dniu ich debiutu. Ubisoft poinformował fanów, że planowany na 29 października Watch Dogs: Legion już 10 listopada otrzyma darmowe ulepszenie do wersji przeznaczonej na konsole nowej generacji.
Swoje trzy grosze dorzucił również Microsoft, zapowiadając, że wtedy też na konsolach pojawi się, dostępne dotychczas wyłącznie na PC, Gears Tactics.
KOLEJNE GRY ZAPOWIEDZIANE NA PREMIERĘ XBOX SERIES X
10 listopada na nowej konsoli Microsoftu zadebiutują także Tetris Effect: Connected oraz ulepszona wersja DiRT 5.

#xbox #xboxone #XboxSeriesX #XboxSerieS

Good morning! We would like to reveal to you the details of what we have been doing recently, because we have been very busy lately, we decided to submit a detailed report to you

Good morning! We would like to reveal to you the details of what we have been doing recently, because we have been very busy lately, we decided to submit a detailed report to you 

 Namely: At the moment, we are self-employed and run a company: 

 • Yin Yang
 • Two Souls 

 Currently, however, we have applied for a partnership separately for both 

 We have been running 4 fanpages for several months:

 •  TwoSameBoys
 • TwinLive
 •  Twosouls 
 • YinYang 

 At the key moment, we had as many as 40,000 recipients! 
What we do? Promoting various brands, caring for the community mainly focused on new technologies and games.
 We are also content creators and we practice stream so far without any personal comments, because we are preparing our studio for this project.
 Regarding education, we graduated from the College of English preparing for studies, but this is not the end and we are planning an English course in Oxford 

We have a good news, we got to study in England, but we want to share this with you in a wider entry 

Moreover? We attend courses from Google and we got an internship in Japan, we have been preparing for the latter for a long time.

Currently, we have signed up for a driving license in the UK and we are preparing for the British citizenship tests 

We also slightly changed the image and, as you have recently noticed, we changed the hair color to blonde and we feel great! 

 We invite all interested parties to comment and follow our blog: 
 
twosoulsuk.com
 https://twosameboys.wordpress.com/ 
 
and the above-mentioned fanpage! Stay up-to-date 
 
Best Regards 
 TwoSouls 

  ———————

 Dzień dobry! 

 Chcielibyśmy wam zdradzić szczegóły o tym czym sie ostatnio zajmujemy się ponieważ ostatnio byliśmy bardzo zajeci, postanowiliśmy zlożyć wam szczegółowy raport 

 A mianowicie: Na ten moment jesteśmy samozatrudnieni i prowadzimy firme: 

 • Yin Yang 
 •  Two Souls 

 Aktualnie osobno jednakże na obydwie złożylismy wniosek o partnertswo 

 Od kilku miesięcy zajmujemy się prowadzeniem 4 fanpage: 

 • TwoSameBoys 
 • TwinLive 
 • TwoSouls 
 • YinYang 

 W kluczowym momencie mieliśmy, aż 40 tysięcy odbiorców! 
Czym sie zajmujemy? Promowaniem róznych marek, dbanie o społeczność głównie ukierunkowana na nowe technologie oraz gry. 

 Jesteśmy  rownież kontent kreatorami oraz praktykujemy stream póki co bez osobistych komentarzy, ponieważ przygotowujemy nasze studio pod ten projekt. 

 Odnośnie edukacji ukończyliśmy College z języka angielskiego przygotowujacy na studia, ale na tym nie koniec i w planach kurs angielskiego w Oxford

 Mamy świerną wiadomość, dostaliśmy się na studia w Anglii ale tym chcemy podzielić sie wam w szerszym wpisie 

 Co wiecej? Uczęszczamy na kursy od Google oraz dostaliśmy propozycje odbycia praktyk w Japoni, na to drugie przygotowujemy sie od dłuższego czasu. 

 Aktualnie zapisaliśmy sie na prawo jazdy w UK oraz przygotowujemy się do testów na obywatelstwo brytyjskie 

 Zmieniliśmy również lekko image i jak juz pewnie ostatnio zauważyliście zmieniliśmy kolor włosów na blond w czym czujemy się świetnie! 

 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kokomentowania oraz śledzenia naszego bloga: 

 twosoulsuk.com 
https://twosameboys.wordpress.com/

 oraz wyzej wymienionych fanpage! Badźcie na bierząco 

 Pozdrawiamy 
 TwoSouls

Stadia – Review Update 09/2020

Hi everyone!

 This is my first post about this platform, I have been testing the Stadia platform with my brother for several months and I want to present my observations about the functionality, advantages and disadvantages of using it: 

 •  The first thing that disappointed me was the inability to use headphones in both pads while playing on one device. 
 • Another is the inability to use devices that improve the fluidity of the Internet, such as AmpliFy, because the pad does not detect the Internet from such a device. 
 • No support for mobile devices with IOS as in the case of Android, allowing you to play on the device 
 • No thematic website with 24/7 chat and technical support 
 • No shop with accessories, clothing and physical games (collector’s editions with content without a CD)
 •  A poorly developed application 

Ultimately, it’s the inability to change the language version in some productions like Destiny 2. 

 Positive feelings after several months of testing: 

 •  Excellent fluidity of the titles in the service 
 • Great titles on the platform and monthly free games for subscription holders, as well as free ones that appear from time to time 
 • Access to games Early Access 
 • Program Community – Stadia Connect 
 • Console mobility 
 • A program for people who create content
 •  Uplay support for Uplay 

Free game for the weekend 

 In my humble opinion, a program for game developers should be introduced, enabling publications like in Apple, so that the library of early access games can be expanded, and the introduction of loyalty functions for Stadia users who would be representatives of this platform, as is the case with the Xbox program Ambassador. 

 What do you think about it?
 Let me know in the comment 

 Two Souls

🇵🇱

Cześć wszystkim!

 To jest moj pierwszy post odnosnie tej platformy, testuje z bratem platforme Stadia od kilku miesięcy i chce przedstawić moje spostrzeżenia odnośnie funkcjonalnosci, minusów oraz plusów z użytkowania:

 •  Pierwsza sprawa, która mnie rozczarowala to brak możliwości korzystania ze słuchawek w obu padach grając na jednym urządzeniu. 
 • Kolejna to brak możliwości korzystania z urządzeń usprawniajacych płynność internetu jak AmpliFy, ponieważ pad nie wykrywa sieci internetowej z takiego urzadzenia. 
 • Brak wsparcia dla urządzeń mobilnych z systemem IOS jak w przypadku Android, pozwalające na granie na urządzeniu 
 • Brak tematycznej strony internetowej z czatem i wsparciem technicznym 24/h Brak sklepu z akcesoriami oraz odzieżą i grami fizycznymi (edycje kolekcjonerskie z zawartością bez płyty) 
 • Słabo rozwinięta aplikacja 

Ostatecznie to brak możliwości zmiany wersji jezykowej w niektórych produkcjach jak Destiny 2.

 Pozytywne odczucia po kilku miesiacach testowania:

 •  Znakomita płynność tytułów w usłudze 
 • Świetne tytuły na platformie oraz co miesięczne darmowe gry dla posiadaczy subskrypcji, jak i te gratisowe które pojawiają się co jakis czas 
 • Dostęp do gier Early Access Program Community – Stadia Connect 
 • Mobilność konsoli Program dla osób tworzących content 
 • Nadchadzace wsparcie dla Uplay 
 • Darmowa gra przez weekend 


Moim skromnym zdaniem powinien zostać wprowadzony program dla developerow gier, umożliwiający publikacje tak jak w Apple, aby można było powiększyć biblioteke gier early access, oraz wprowadzenie lojalnościowych funkcji dla użytkowników Stadii, którzy mieli by być przedstawicielami tej platformy, jak rzecz ma sie w programie Xbox Ambasador.
 

Co o tym myślicie?
Dajcie znać w komentarzu 

Two Souls

Microsoft launches Xbox Academy, a new, free virtual workshop for aspiring game devs The sessions are “designed to inspire the next generation of games creators”.

Microsoft launches Xbox Academy, a new, free virtual workshop for aspiring game devs The sessions are “designed to inspire the next generation of games creators”. 

Fantastic news! What do you think about this? I think i try this when is available 😉

For students at the Unity Store, additional free developer packs and additional training, and a chance to win a hackathon grant of $ 1000!

🇵🇱 

Microsoft uruchamia Xbox Academy, nowy, bezpłatny wirtualny warsztat dla początkujących twórców gier Sesje mają „inspirować następne pokolenie twórców gier”. 

Fantastyczna wiadomość! Co o tym myślicie? Myślę, że spróbuję tego, kiedy będzie dostępnę 😉 

Dla studentów na Unity Store dodatkowe darmowe developer packi oraz dodatkowe treningi, oraz szansa wygrania hackathon grant w wysokości 1000$!

Source: https://www.eurogamer.net/articles/2020-09-06-microsoft-launches-xbox-academy-a-new-free-virtual-workshop-for-aspiring-game-devs